Det är vi som är Campus Skramlar!

PROJEKTLEDARGRUPPEN

Maja Sjöström

Projektledare
projektledare@campusskramlar.se

Kajsa Jansson

Projektledare
projektledare@campusskramlar.se

Kajsa Jansson

Projektledare
projektledare@campusskramlar.se

Maja Sjöström

Projektledare
projektledare@campusskramlar.se

FÖRETAGSGRUPPEN

Teo Hedelin

Företagskontakt
foretag@campusskramlar.se

Liv Halldén

Kassör
kassor@campusskramlar.se

Liv Halldén

Kassör
kassor@campusskramlar.se

Teo Hedelin

Företagskontakt
foretag@campusskramlar.se

FÖRENINGSGRUPPEN

Dasmit Sethi

Föreningskontakt
forening@campusskramlar.se

Ida Oskarsson

Föreningskontakt
forening@campusskramlar.se

Ida Oskarsson

Föreningskontakt
forening@campusskramlar.se

Dasmit Sethi

Föreningskontakt
forening@campusskramlar.se

AKTIVITET OCH EVENT

Elvira Broström

Eventansvarig
event@campusskramlar.se

Alicia Svensson

Eventansvarig
event@campusskramlar.se

Alicia Svensson

Eventansvaring
event@campusskramlar.se

Elvira Broström

Eventansvaring
event@campusskramlar.se

MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN

Moa Norlander

Marknadsföringsansvarig

Greta Ahnér

Formgivare

Isa Lindholm

Formgivare

Simone Hornell

Fotograf

Johan Bäcklund

Webbansvarig

Moa Norlander

Marknadsföringsansvarig

Johan Bäcklund

Webbansvarig

Simone Hornell

Fotograf

Greta Ahnér

Formgivare

Isa Lindholm

Formgivare